Om FATTA SAMTYCKE

Fatta_samtycke_logga

FATTA SAMTYCKE är ett treårigt projekt inom föreningen FATTA som utforskar och skapar samtyckeskultur. Utgångspunkten är att om samtycke ska funka i sexuella situationer, så behöver en grund av samtycke finnas i alla möten mellan människor.

Vi tänker så här: Övertalningsförmåga och dominans är egenskaper som värderas högt i samhället. Den som vill bli framgångsrik ska ta för sig och ta plats. Den som vill ha något ska inte ge sig. I den kontexten är problemen med sexuellt våld inte förvånande. 

Vad gör vi åt det? Vi utforskar och tar fram metoder för att skapa en samtyckeskultur. Vi problematiserar situationer av tvång och använder exempel där samtycke fungerar för att visa på alternativ. Metoderna ska vi sedan sammanställa och lansera på en digital plattform i samarbete med FATTA MAN

Hur gör vi? Vi startar samtyckesgrupper på sex orter i landet, från norr till söder och från mindre samhällen till större städer. Att involvera personer från hela landet tycker vi är viktigt för att så många som möjligt ska identifiera sig med projektet. Grupperna kommer att utforska, observera, diskutera och göra samtycke på olika sätt. De kommer att jobba självständigt med handledning och stöttning av projektledarna. Nyckelorden för arbetet är nyfikenhet, kreativitet och delaktighet. Och så är byggandet av samtyckeskulturen igång. Snart på en ort nära dig.

 

 

Fatta Samtycke finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och riktar sig främst till personer av alla kön i åldern 20-25.Projektet genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och med stöd av pilotkommunerna.

studieframjandet_logga