Frågor & Svar – Fatta Man

frågorsvar_grafik

Här samlar vi viktiga frågor och svar om FATTA MAN!

Vad är FATTA MAN?
Det är en satsning inom FATTA som möjliggör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en manlighet utan sexuellt våld. Bakom satsningen står organisationerna bakom FATTA samt Män för Jämställdhet. FATTA MAN finansieras av Arvsfonden.

Varför behövs FATTA MAN?
Enligt BRÅ är 98 procent av dem som misstänks för sexualiserade brott män. Därför är det avgörande att vi engagerar pojkar och män att vilja ta ansvar och inkluderar dem i att vara en del av den positiva förändringen och skapa nya normer kring sex, sexualitet och våld. Män som grupp är en minoritet inom den här rörelsen, därför behöver män särbehandlas för att engageras och ta sitt ansvar.

Varför har alla män ett ansvar för det som bara ett fåtal gör?
Vidden av det våld som män står för är så massivt att det inte längre går att prata om detta som ett problem för ett fåtal individer. Det faktum att 98% av de anmälda sexuella övergreppen görs av män är inte diskutabelt. Vi och mansforskningen är överens om att problemen är en del av manlighetens kultur, hur män ser på kvinnor och sex. Även om vi som individer kanske inte är skyldiga till något lagbrott är vi del av en kultur som skapar våld, och bär därför del av ansvaret för att det manliga våldet pågår.

Varför vill ni få in berättelser från just män? Varför uppmärksamma förövarnas historier så?
En av grundstenarna i manlighetens problematik är känslomässig isolering, att hålla garden och inte visa sig svag, inte visa att man är osäker eller gör fel/har gjort fel. Vi behöver öppna upp den muren, då händer det saker med män och manligheten. Därför behöver vi hitta män som vill prata om manlighetens problem i olika kontexter och sammanhang. Vi behöver också hitta förebilder som unga män ser upp till, och tror att det handlar om ringar på vattnet. Bara responsen på det lilla vi gjort hittills; att öppna en hemsida för att samla in berättelser om erfarenheter av sex utan samtycke, har varit överväldigande. Hundratals män har skrivit och berättat om situationer där de gått över gränser. Det finns uppenbarligen ett jättestort behov av att prata om manlighetens konsekvenser.

Vad är relationen mellan FATTA och FATTA MAN?
FATTA och FATTA MAN är inte olika rörelser, utan står enade i kampen för ett samhälle där samtycke är självklarhet, där begränsande könsroller är historia. FATTA MAN är en satsning för att nå ut till män, målet är att vi inte ska behövas alls. När män har fattat lägger FATTA MAN ner och när alla fattat behövs inte heller FATTA…

Hur kan ni generalisera så som ni gör genom att använda ord som män, mannen, manligheten osv?
FATTA MAN vänder sig till alla, men en av våra viktigaste målgrupper är personer som identifierar sig som killar och män mellan 13-25 år. Vi tror att vi behöver olika strategier och metoder för att nå ut brett i denna målgrupp. En metod är att använda ett lättillgängligt språk. Ofta (men inte alltid) när vi skriver ’män’ åsyftas heterosexuella, monogama cis-män (se wikipedias beskrivning här) och i dessa fall skulle det vara mer korrekt att använda de termerna. Men vi tror att det skulle exkludera många att använda ett sådant språk.
Vi förstår samtidigt att generaliseringarna kan innebära att vissa inte känner sig inkluderade och att vi kanske befäster könsroller snarare än att luckra upp dem. Men vi tycker manlighetens situation är så allvarlig att vi i nuläget prioriterar att nå ut brett snarare än att vara exakta. Hoppas ni har förståelse för vårt val i denna svåra avvägning! Hör gärna av er om ni vill diskutera detta!

Vad är samtyckeskultur enligt FATTA MAN?
Samtyckeskultur är att människor står i kontakt med varandra, respekterar varandra, är närvarande. Översatt till lag betyder det att ingen ska kunna säga att en inte förstod att någon inte ville. Hur vi ska komma dit? Det handlar om att jobba på alla fronter samtidigt. Krav på samtycke måste in i lagtexter. Domare, åklagare och hela rättsväsende måste utbildas i de här frågorna. Sen måste vi påverka normerna som gör det svårt att uppnå samtycke, och det gör vi genom att fortsätta prata om vad vi vill ha av varandra och varför vi blivit dom vi är, göra musik, kultur, konst, whatever!

 

Har du en fråga du tycker skulle vara här? Maila fattaman@fatta.nu.