Styrelse

Fatta:s styrelse består under verksamhetsår 2017 av följande ledamöter:

Ordförande           –     Elin Sundin
Vice ordförande  –     Samuel Somo
Kassör                     –     Elin Vestberg
Ledamot                –     Elsa Levinson
Ledamot                –     Ulrika Sedell
Ledamot                –     Anders Wallner
Ledamot                –     Karl Olof Hallberg
Ledamot                –     Mimmi Sköldberg
Ledamot                –     Ana-Sofia Valderas
Ledamot                –     Alvaro Zagal
Ledamot                –     Elena Timofeeva
Ledamot                –     Emma Moderato

För kontakt med styrelsen – info@fatta.nu