Event och produktion rekryterar

Här beskriver vi vad som förväntas av dig som aktivist, samt informerar om Fattas riktlinjer. Viktigt att du läser igenom detta innan du svarar på formuläret (nederst på sidan). 

Rollen som aktivist
Fattas verksamhet är organiserad i en styrelse och 8 aktivistgrupper. Som aktivist krävs det att du känner dig bekväm med att ta eget ansvar och att arbeta efter eget initiativ. Det förväntas och uppskattas att du driver egna idéer och tankar för att utveckla arbetet, även om vi har en styrelse som är högst beslutande. Många projekt görs i samarbete med andra aktivistgrupper och det är viktigt att hålla en tät kontakt med dem.

För att kunna samarbeta och samordna olika projekt i respektive grupp, samt bolla idéer, behöver vi ha tät kommunikation och kontinuerliga möten. Då vi bor långt ifrån varandra kommunicerar vi och har möten över en digital plattform. Vi träffas även IRL när det är möjligt. Två gånger om året arrangeras en aktivisthelg där alla aktiva inom Fatta får möjlighet att träffas.

Det här förväntas av dig:
– Att du ska lägga minst 3 timmar i veckan med organisationen.
– Att du kan vara aktivist i gruppen i minst ett halvår.
– Att du blir medlem i Fatta. Det kostar från 50 kr.
– Att du godkänner våra riktlinjer (läs nedan).

Om du inte har möjlighet att bidra som aktivist utifrån dessa kriterier rekommenderar vi dig att ta del av kampen genom att vara föreningsmedlem.
.

Fattas riktlinjer

Samtliga personer som ansöker till att bli Fatta-aktivist skriver under på följande:
- Jag har granskat mig själv och min bakgrund och funderat över min egen syn på sex och samtycke.
- Jag tycker att de skeva könsnormer som finns i samhället idag är begränsande och är en del i skapandet av sexuellt våld.
- Jag förstår att jag är en del i att reproducera och återskapa de normer som finns i samhället och har tagit ställning för att motverka detta.
- Jag förstår att detta är ett kunskapsfält som jag vill och ska sätta mig in i.
- Jag vill vara en del i kampen för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld där samtycke är en självklarhet i både lag och praktik.


Klicka här för att öppna formuläret och söka till Event och produktion! ?