Digitala kränkningar och hur de ska förhindras

FATTAPODDEN. År 2017 framkom att 12 procent i åldrarna 10-16 utsattes för sexuella trakasserier på nätet, och nästan en femtedel av tjejerna i samma åldersgrupp. Skiljer sig utsatthet på nätet mot utsatthet IRL? Vilka konsekvenser har digitala kränkningar? Och hur jobbar vi för att förhindra att detta sker i framtiden? För att få svar på detta träffar vi Johnny Lindqvist och Magnus Loftsson som på olika sätt arbetar med ungas utsatthet på nätet.

Lyssna på avsnittet.

Producent, programledare och klippare: Jenny Nyman

Nedan finns material från Friends som vi pratar om i avsnittet, och som du gärna får titta på och sprida.

Två möjligheter att förhindra sexuella trakasserier tillsammans med Friends:
Nytt kartläggningsverktyg om sexuella trakasserier för skolor
Läs mer.

Forskningsprojektet SEXED om sexuella trakasserier och sexuell utpressning på nätet
Läs mer och kontakta mairead.foody@friends.se om din skola vill vara med i projektet.

Här kan du även ladda ner metodmaterialet Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet.