Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skriv under för samtycke i skolan

Skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum. Därför är den också en av de viktigaste arenorna för att motverka det sexuella våldet. Fatta startar en namninsamling som kräver att politikerna inför samtycke i läroplanen och att lärarna får utbildning i hur en undervisar om sex och samtycke.

Skriv under och kräv samtycke i skolan idag!

#Metoo har visat att vi har långt kvar att gå innan vi når en samtyckeskultur. I arbetet mot det sexuella våldet måste skolan, i egenskap av normreproducerande institution som hela befolkningen kommer i kontakt med, spela en central roll.

Inför samtycke i läroplan och läromedel
Vi behöver få alla att fatta att allt som inte är ett ja är ett nej. Därför kräver vi att samtycke införs som begrepp i läromedel och läroplaner för alla stadier. Sexualundervisningen måste prioriteras upp och ändra fokus. Skolterminerna har uppenbarligen misslyckats med att förbereda pojkar, framtidens män, för viktiga avvägningar när det kommer till sex. När man inte får lära sig vad som är skillnaden mellan ett övergrepp och sex blir det svårt för både utsatt och förövare att identifiera vad som faktiskt hänt. Detta visar också de berättelser Fatta samlat in under kampanjen Samtycke i skolan. Om du får lära dig om sex, samtycke och övergrepp ska inte heller bero på vilken skola du går i eller var du bor. Undervisningen måste bli likvärdig i hela landet.

Utbilda lärare i sex och samtycke
För att ge lärare förutsättningar att bedriva en kvalitativ sex- och samtyckesundervisning, måste lärarprogrammet rusta dem med kunskap och metoder. Undervisningen måste vara normkritisk, och verktyg för att problematisera och motverka skadliga maskulinitetsnormer måste ingå. Även de lärare som idag är verksamma ute i skolorna måste ges fortbildning, med kunskap och metoder.

Kartlägg sexuella trakasserier mot unga
Regeringen måste tillsätta en utredning om sexuella trakasserier i skolmiljö. För att kunna vidta lämpliga åtgärder krävs kunskap, men forskning om sexuella trakasserier mot unga är idag ett eftersatt område.

Sexuella övergrepp och trakasserier i skolan måste få ett stopp
Vi vet att många unga utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan röra sig om tafsning, grova ord, smygfotografering eller våldtäkt. Vi vet också att skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum, och att dessa då främst sker mellan elever. Skolan måste förbättra det förebyggande arbetet och bli bättre på att hantera övergrepp när de inträffat. Finns inte kompetensen måste den införskaffas. För sexuella övergrepp måste sluta normaliseras! Inte en elev till ska få höra “men han gillar ju bara dig” när man rapporterar trakasserier. Hur ska ungdomar lära sig vad som är rätt och fel när vuxenvärlden inte markerar och agerar?

Var med och kräv ändring. Skriv under namninsamlingen här!

Män i juristbranschen utmanas till killmiddag

I ett öppet brev utmanas fler män att bryta tystnadskulturen om sexuella övergrepp inom juristbranschen. Make Equal har tagit fram konceptet kollegornas #killmiddag för att få män att börja prata mer om hur de kan ta ansvar.

De senaste veckorna har en sexistisk kultur i juristbranschen uppmärksammats under #medvilkenrätt. Kvinnor i branschen har klivit fram och berättat om allt från sexuella trakasserier och nedvärderande kommentarer till övergrepp och maktmissbruk. I uppropet ställde sig över 5 965 kvinnor bakom följande krav:

  • Ett omedelbart slut på sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor i vår bransch.
  • Att ni med maktpositioner i vår bransch – delägare på advokatbyråer, domstolschefer, chefer för myndigheter med flera – tar ert ansvar. Att ni börjar agera med omsorg, slutar att blunda för övergrepp och ställer ansvariga till svars.
  • Att både kvinnor och män uppmuntras till att bryta tystnadskulturen på arbetsplatsen. Den som vågar höja rösten ska inte straffas.

För att nå målen måste också män engagera sig. Vi vill se män i branschen kliva fram och ta ett större ansvar för frågan och för att bryta tystnadskulturen. Ett första steg på den långa väg som måste vandras är att prata om det. Därför utmanar vi er att arrangera en #killmiddag på er arbetsplats.

#Killmiddag är ett koncept skapat av jämlikhetsstiftelsen Make Equal, som syftar till att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. På grund av #metoo har ett särskilt material för arbetsplatser tagits fram: kollegornas #killmiddag. Perfekt att utgå från under er middag!

Antar ni utmaningen?

  • Att innan den 15 december anordna en killmiddag på er arbetsplats
  • Att skicka en reflekterande rad (och ev. en bild) om vad ni fick ut av samtalet till killmiddag@femjur.se.

Den 18 december kommer FEMJUR, Fatta och Make Equal gå ut med en sammanställning över de arbetsplatser som deltagit respektive inte deltagit i utmaningen.

Tillsammans skapar vi en juristbransch som ett rättssamhälle kan vara stolt över!

#synasamtycke del 3: Vems samtycke?

Normer om kön, hudfärg, språk, religion, sexuell läggning, könsuttryck, klass och funktionalitet påverkar alla på olika sätt. Vissa får fördelar av att anses vara vanliga och “normala”, andra pekas ut som avvikare.  I mötet mellan människor möts också normerna, vilket kan ge skeva maktbalanser. Den som passar in i normen får mer bekräftelse i att tro på sig själv. Vad gör det med vår möjlighet att ge och få samtycke? Vad händer i ett möte där den ena alltid känt sig “normal” och den andra inte gjort det?

Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här

Animation: Klack Collective

Internationell mansdag. Dags för män att ta ansvar.

Idag, på den internationella mansdagen, släpper Make Equal tillsammans med Nattskiftet årets viktigaste film. #Metoo har förändrat samhället i grunden. Nu är det dags för män att agera.

Sprid gärna filmen med #maskulintansvar.
💥 Alla tjejer och ickebinära: uppmana män runt er att ta #maskulintansvar!
💥 Män: dela filmen och skriv hur du tänker ta #maskulintansvar och uppmana dina manliga vänner att göra detsamma.

#synasamtycke del 2: Mänsklig kommunikation

När vi är nyfödda uttrycker vi tydligt vår vilja med skrik och gråt. Utan ord är vi utelämnade till ljud och kroppsspråk för att överleva. När vi blir äldre blir vi alltmer präglade av vår kultur – vi lär oss när det är okej att vara tydlig och när vi behöver linda in vår vilja i bomull för att inte skapa dålig stämning eller såra. I del 2 av #synasamtycke söker vi dina erfarenheter av just detta:

Hur visar du att du vill eller inte vill något? När du blir inbjuden till AW med kollegorna du inte gillar, när snygg-grannen frågar om du vill ta en fika eller när du än en gång hellre vill vara ensam än hänga med din bästis. Eller något av alla val vi ställs inför under en vanlig dag.

Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här.

Animation: Klack Collective

Mäns egenansvar behövs mer än någonsin tidigare

Jag med! Och jag med! Här också! Världen över har kvinnor och ickebinära vittnat om sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Överallt sprids #metoo – hashtaggen som potentiellt kan stå för ett paradigmskifte. Kampanjen som fått många fler att få upp ögonen för, och engagera sig i, kampen mot mäns sexuella våld.

För hela artikeln, läs här.

Lisa Reinolf, aktivist tankesmedjan, Fatta
Karl Hallberg, styrelseledamot Fatta

Fatta Samtycke lanserar #synasamtycke

Under #metoo har vi återigen sett hur utbrett sexuellt våld är. I Fatta Samtycke går vi till roten med problemet och testar metoder för att bygga en samtyckeskultur. Genom att kartlägga hur vår kultur behandlar personliga gränser i alltifrån familjerelationer till möten med främlingar, synliggör vi det större sammanhang sexuella övergrepp sker inom. Vi blottlägger absurditeter och inkonsekvenser. Vi hittar positiva exempel. Tillsammans ritar vi upp hur vi vill att den framtida samtyckeskulturen ska se ut och påbörjar resan dit.

Nu kan du vara del i arbetet och #synasamtycke med oss. I sex delar samlar vi in tankar och erfarenheter. Ditt bidrag till kartläggningen inspirerar till låtar, filmer, texter och det metodmaterial som släpps nästa år. Vi kör tills alla fattat!

Del 1: Vad är samtycke?

Under de senaste årens debatt om sexuellt våld har ordet samtycke blivit ett ord på folkets läppar. Men de hårda tongångarna har visat att åsikterna går isär inte bara om var gränsen för övergrepp går, utan även om vad samtycke i sig betyder. I första delen av #synasamtycke söker vi olika definitioner av samtycke. Vilken är din? Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här.

Animation: Klack Collective

Ramberg: Vad anser du måste göras för att motverka det sexuella våldet?

Anne Ramberg har gått ut och varnat för att kampanjer likt #MeToo riskerar att leda till populism, och hänvisar till det politiska löftet att införa en samtyckeslag. Att Ramberg inte är överförtjust i förslaget på en samtyckeslag är ingen nyhet. Oavsett inställningen i den frågan är vi nyfikna på följande: Vad tycker Ramberg måste göras för att komma till bukt med det sexuella våldet, som utan tvekan är ett stort samhällsproblem? Fatta menar att politiken måste visa vägen för samhällsutvecklingen.

Saker vi idag tar för givet har inte alltid varit självklara och samhällsförändring är resultatet av konkreta politiska reformer. Skulle alla historiska reformer som föregåtts av folkliga protester klassas som populistiska måste vi nog även inordna kvinnlig rösträtt och arbetsrätt i den kategorin. Istället för att kalla det populism skulle vi vilja hävda att det handlar om att skaffa en lagstiftning som ligger i takt med tiden. Att det år 2017 i Sverige är dags att införa en modern sexualbrottslagstiftning som bygger på forskning och kunskap om hur övergrepp på den sexuella integriteten faktiskt ser ut. Nu har politiken bestämt sig. Det finns en klar majoritet för en samtyckeslag i Riksdagen. En klar majoritet som menar att det som skiljer sex från övergrepp är samtycke, och att det måste framgå i lag om samhället ska stå upp för den sexuella självbestämmanderätten.

Historien vittnar om att lagar faktiskt har en normerande verkan. Se bara förbudet mot barnaga som infördes -79, kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet från -65, bilbälteskravet och förbudet mot sexköp. Detta är några exempel på saker som idag ses som självklara men som inte alls var självklara då. Vill vi i praktiken uppnå ett samhälle där endast ömsesidigt sex är okej bör detta rimligtvis återspeglas i lagstiftningen, eftersom lagen just har ställning av officiell etisk norm. Med en samtyckesbaserad lag som grund kan medvetna satsningar på utbildning och kompetenshöjande insatser göras med trovärdighet, för att effektivt uppnå en bred norm- och attitydförändring i samhället.

För det är ingen som hävdar att en samtyckeslag ensamt löser problemet med sexuellt våld. Det finns åtskilligt annat som måste göras. Resurser måste avsättas till förebyggande arbete, både skola och arbetsgivare måste prioritera upp arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp, rättsväsendet måste utbildas, och polisen behöver mer resurser och kompetens för att utreda sexualbrott. Om dessa frågor anses mindre populistiska att driva, välkomnar vi Ramberg att delta i det arbetet.

Den bevisproblematik Ramberg hänvisar till, kommer inte åtgärdas av en samtyckeslag. Det stämmer att bevissvårigheterna vi ser idag kommer kvarstå i ord-mot-ord-situationer även när vi inför en samtyckeslag. Men innebär det att vi ska låta det vara lagligt att begå sexuella handlingar utan samtycke? Samma argument om bevissvårigheter användes av motståndarna till införandet av förbudet mot barnaga. Idag är det nog ingen som vill hävda att vi bör tillåta agande av barn för att brottet kan vara svårt att bevisa.

Avslutningsvis kan sägas att det inte är första gången Advokatsamfundet motsätter sig lagändringar som stärker den sexuella självbestämmanderätten. Senast var de emot att ersätta begreppet “hjälplöst tillstånd” med “särskilt utsatt situation”, och att införa allvarlig rädsla som en av de omständigheter som kan medföra att den utsatta anses befinna sig i en särskilt utsatt situation. Enligt Advokatsamfundet skulle det öka rättsosäkerheten och urvattna begreppet våldtäkt, eftersom våldtäktsbrottet även skulle komma att innefatta övergrepp utan moment av fysiskt våld (prop. 2012/13:111 s. 25). Tidigare i historien har de motsatt sig att sänka kravet på våld vid våldtäkt, som då var högre än kravet på våld vid rån (prop. 1962:10 del B s. 156).

Anne Ramberg, ingen har under senaste veckan missat att frågan om sexuellt självbestämmande står högt på dagordningen. Kvinnor som inte tidigare har blivit hörda och sedda har under #metoo kunnat höja sin röst. Alla dessa kvinnor vill se ett rättsväsende som svarar upp mot det så att kvinnor framöver ska slippa skrika sig hesa i sociala medier och istället kan använda sig av vårt rättssystem. Nu är det dags att agera och det vore på sin plats om även Advokatsamfundet förstod betydelsen av det.

Elin Sundin, ordförande Fatta
Emma Moderato, juridisk talesperson Fatta

Stockholm stad stödjer Fatta Samtycke

Glada nyheter för Fatta Samtycke!
Stockholms stad bidrar med 188 000 kr till vårt fortsatta samtyckesarbete.

Vi kan glatt berätta att vårt projekt Fatta Samtycke har beviljats 188 000 kr från Stockholms stad. Medlen går till att stötta arbetet med samtyckesgrupper som utforskar och sprider en samtyckeskultur. Pengarna ska användas under 2018 – projektets tredje och sista år.
Gruppernas arbete ska samlas i ett metodmaterial som ska spridas till privatpersoner, skolor och vuxenutbildningar. Övriga samarbetskommuner är Kiruna, Umeå, Åre, Åmål och Trelleborg.