Kategoriarkiv: Okategoriserade

Samtycke i skolan – nu!

Krav på samtycke i läroplanen, att sexuella trakasserier kartläggs och att skolkorridorerna fylls med respekt – idag skickar Fatta in sin namninsamling för samtycke i skolan. 

Igår presenterade regeringen sitt förslag till en samtyckeslag. Med en samtyckeslag snart på plats krävs att lagen förs in i samhället. Fatta har under hösten drivit en kampanj om samtycke i skolan där vi bland annat har samlat in ungdomars egna berättelser som vittnar om avsaknad av sexualundervisning ute i skolorna.

Skickar underskrifterna till tre ministrar 

Fatta kräver en fullständig sex- och samtyckesundervisning. Att samtycke förs in i läroplan och läromedel. Att sexuella trakasserier kartläggs i skolorna. Att korridorerna istället fylls av samtycke och respekt.

Idag skickar vi namninsamlingen med över 20 000 underskrifter till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs mer om Fattas kampanj:


               
Debattartikel                                Elevers egna berättelser

               
Våra krav till ministrar           
Elever – skicka brev till rektorn och påverka skolan


Bakgrund

Efterlängtat förslag om samtyckeslag

Sex ska bygga på frivillighet, inget annat – och äntligen får vi det fastslaget också i lag. I veckan presenterar regeringen sitt efterlängtade förslag om en ny sexualbrottslag.

I veckan presenterar regeringen ett lagförslag som innebär att sex ska bygga på frivillighet och samtycke. Äntligen får vi ett lagförslag som säger att vi alla måste ta vårt ansvar i våra sexuella relationer med andra människor. Detta är frågor som Fatta, tillsammans med andra organisationer och aktörer, kämpat hårt för under flera år. Det är hög tid att vi får en modern sexualbrottslagstiftning som tydligt säger att sex ska bygga på ömsesidighet och samtycke – och att allt annat är ett övergrepp.

Vad innebär regeringens förslag?
 • Olagligt att ha sex med någon som inte deltar frivilligt
  Det ska bli olagligt att ha sex med någon som inte deltar frivilligt. Regeringen har valt att ta bort ett föreslaget krav på att frivilligheten ska uttryckas genom ord eller handling. Fatta menar att frivillighet och samtycke är normativa begrepp. Med det menas att deras innebörd beror på vad vi (eller i detta fall lagstiftaren) väljer att lägga i dem. Vi vet inte exakt hur regeringen väljer att definiera frivillighet. Men Fatta hoppas att regeringen kommer att vara tydlig i sina formuleringar om vad frivillighet ska innebära i lagens mening. Att ha samlag med någon som är helt passiv eller blir överrumplad av ett sexuellt närmande  räknas idag bara  som ett sexuellt ofredande. Den nya lagen måste säga att detta är ett allvarligt sexuellt övergrepp. Domstolarna måste också få tydlig ledning i att bara samlag som är ömsesidigt är okej, allt annat ska vara ett övergrepp.
 • Förövaren borde ha förstått
  Grovt oaktsamma handlingar kommer vara straffbara. Det betyder att man kommer att kunna döma personer som verkligen borde förstått att den andra personen inte deltog frivilligt. Det är en stor skillnad från idag då åklagaren måste bevisa att personen insett (haft uppsåt till) att den andra personen blev tvingad eller utnyttjad. Fatta menar att kravet på att oaktsamheten ska vara grov borde strykas, men vi är ändå glada över att oaktsamhet i någon form kommer att kriminaliseras.
 • Våldtäkt kvarstår
  Regeringen väljer att behålla brottsrubriceringen våldtäkt. Fatta menar att det hade varit bättre att byta brottsrubriceringen till sexuellt övergrepp, eftersom det gör det mer tydligt att det inte krävs något fysiskt våld för att begå ett övergrepp. Däremot väljer regeringen att ersätta rubriceringen sexuellt tvång med sexuellt övergrepp, vilket vi ser som positivt.
 • Omedelbar rätt till rättsligt stöd
  Regeringen föreslår att det förtydligas att den som utsatts för ett sexuellt övergrepp ska få tillgång till ett målsägandebiträde omedelbart. Målsägandebiträdet kan sägas vara den utsattas egna advokat, och ska företräda och stötta den utsatta under förundersökningen och rättegången.
Samtycke  i skolan och rätten

Vi är också väldigt glada över beskedet att regeringen kommer se över sexualundervisningen i skolan. Har vi samtycke i lagen måste barn och unga tidigt få lära sig om samtycke i skolan. Men det är inte bara unga som behöver denna kunskap. Rättsväsendet måste utbildas – vilket uppropen #medvilkenrätt och #nödvärn tydligt visar. Vi hoppas att också denna fråga kommer prioriteras högt hos regeringen.

Även om det finns mycket kvar att göra på vägen mot en samtyckeskultur, så tänker vi fira och glädjas åt dagens besked! Tack till alla som kämpat hårt och länge för en samtyckeslag. Dagens besked från regeringen är historiskt. Äntligen kommer det i lag framgå att allt annat än ett ja är ett nej!


Detta har hänt

I oktober 2016 presenterade Sexualbrottskommittén sitt förslag på en samtyckeslag med ett oaktsamhetsansvar.  I januari 2017 lämnade Fatta in sitt remissyttrande på sexualbrottskommitténs utredning.
Väntan har sedan dess varit lång. Lagförslaget har först arbetats igenom hos Justitiedepartementet. Och nu på torsdag ska regeringen besluta om ett förslag som sedan skickas vidare på remiss till Lagrådet som har i uppdrag att se över den lagtekniska delen. Går allt enligt plan får riksdagen rösta om förslaget i början av 2018 och samtyckeslagen kan träda ikraft 1 juli.

Därför är det dags att byta ut ”våldtäkt”

Utan våld – ingen våldtäkt. Så ser många, både utsatta och förövare, på sexuella övergrepp. Den idén, den om att våld ska inkluderas, leder också till att många inte får det stöd och den hjälp de behöver. En modern sexualbrottslag måste reflektera vår moderna syn på brottet. Därför stöder vi förslaget om en förändrad brottsrubricering från våldtäkt till sexuellt övergrepp. Efter många års kamp får vi äntligen…  Fortsätt läsa

Skriven av ordförande Elin Sundin, strateg Ylva Mossing m fl.

Nu kommer förändringen

Kommer ilskan, hopplösheten och debatterna som följt #metoo att leda till en förändring? Ja, tror svenskarna enligt Novus nya undersökning.

Effekten av metoo-rörelsen tycks inte ha haft den negativa inverkan på samhället som flera kritiker hävdat. Tvärtom. Sju av tio svenskar menar att uppropen kommer att leda till förändring enligt en undersökning från Novus. Och de som tror på styrkan i vittnesmålen från kvinnor världen över är många.

I en krönika publicerad i Di Weekend beskriver journalisten Jan Gradvall metoo-rörelsen som en revolution. I SvD berättar Björn Ulvaeus att han ser stora möjligheter när vi nu tar steget in i den postpatriarkala eran. De viktigaste är de som bröt tystnaden, skriver tidskriften Time och utser #metoo till Årets person.

Morgondagens generation kommer sannolikt att fråga oss som upplevt revolutionen i realtid om vad vi gjorde för att göra framtiden bättre. Hur bidrog vi till att förändra de skadliga mansnormer som kostat så många kvinnor (och män) så mycket? Hur påverkade våra röster den jämställdhet som kommande generationer kommer att ta för given?

”Män måste göra plats för kvinnor i samhällets alla rum. Män måste ta ett steg tillbaka, lära sig att lyssna på kvinnor och ta deras ord på allvar.”

Vi som gjorde något kommer ha mycket att berätta. Så vad kan alla män göra för att bli medskapare av framtidens berättelser om vår samtid? Medskapare i bemärkelsen att tillhöra den grupp män som vände sig mot förtrycken, trakasserierna och övergreppen och ställde sig på kvinnornas sida. Jan Gradvall refererar till Alina Devecerskis hit från 2012, Flytta på dej, en låt som handlar om att ge varje kvinna det utrymme hon har rätt till.

Och Alina Devecerski har rätt. Män måste göra plats för kvinnor i samhällets alla rum. Män måste ta ett steg tillbaka, lära sig att lyssna på kvinnor och ta deras ord på allvar. Sedan tystnaden kring det sexuella våldet bröts har vi sett många exempel på hur saker och ting börjar gå i rätt riktning. Politiker lovar nu att göra upp med sexismen. Under uppropet #viktigastevallöftet går manliga företrädare från olika politiska färger samman i syfte att stoppa övergrepp, könsförtryck och tystnadskultur i samhället. Fatta uppmuntrar till detta initiativ och menar att vi måste förändra de skadliga mansnormerna på bred front.

Metoo är en rörelse sprungen ur ilska, trötthet och frustration inför den manliga respektlösheten. Metoo är en tsunamivåg av verkligheten så som den verkligen ser ut. Metoo är ett uppror och en lösning på en av vår tids största orättvisor. Och Fatta menar att när det finns en tilltro till förändring bör man agera om man vill ha resultat. Var med och skriv historia. Ta ansvar för din roll som man. Var med i arbetet för det postpatriarkala samhället. Nu, i morgon och i framtiden.

Eleonor Broman för Fatta

 

Såhär kan du påverka

Var en förebild!

Vad du gör är viktigt. Ställ inte upp på sexism, homofobi eller macho-jargonger. Visa världen att män är omhändertagande, ansvarstagande och går att lita på. Skriv inte under på något så trångsynt och gammaldags som ojämlikhet.

Utmana och ifrågasätt

Ingen mår bra av att bara se på. Säg ifrån om du ser någon tafsa, kalla någon hora eller när det uppstår en grabbig jargong i skolan, på bussen eller på jobbet. Ta ställning!

Inspireras av feminismen

Feminister har under de senaste 100 åren jobbat med frågor om kön och ojämlikhet för att få makt över sina liv och bryta normer och maktstrukturer. Deras erfarenheter är en enorm kunskapskälla, inte minst för män. Ta vara på den.

Det börjar med dig

Män föds in i orättvisa maktstrukturer som ger både för- och nackdelar. Så behöver det inte vara. Börja med dig själv och ställ frågor om hur normerna format dig. Vad händer om du bryter mot dem?

Påverka de med makt

Gör din skola, arbetsplats eller ledning tillräckligt för att uppmärksamma frågor om sexuella trakasserier och mansnormer? Om svaret är nej, kräv en förändring.

Lyssna på kvinnors berättelser

Lyssna på kvinnors berättelser om övergrepp och fundera på hur du kan lära dig något av det.

Fatta medverkar i bok om #metoo

Sedan kampanjen drog igång har Fatta belyst och debatterat kring #metoo. Idag släpps boken ”#metoo: 100 berättelser och 10 frågor som behöver besvaras”, i vilken Elin Sundin, Fattas ordförande, intervjuas om bland annat samtycke.

Vill du ha boken gratis? Skriv en mening eller två om varför samtycke behövs i samhället. Och ge oss din mailadress. De 10 första som skickar in motivering och mailadress får boken kostnadsfritt.

”100 kvinnor berättar i första boken om #metoo” skriver Expressen.
Här hittar du boken hos Adlibris.

#synasamtycke del 4: relationer och situationer

Genom livet befinner vi oss i relationer och situationer där vi förväntas bete oss på ett visst sätt. Ibland är möjligheten till att samtycke begränsad. Som barn kan det vara svårt att få sin vilja respekterad, på arbetsplatser behöver vi förhålla oss till chefer och vår kontakt med myndigheter står i relation till handläggare eller socialsekreterare.

Har du varit med om relationer och situationer där det varit svårt att uttrycka vad du samtycker till? Berätta om släktkalaset eller familjesemestern, filmkvällen med vännerna, mötet med läraren, läkaren eller handläggaren på arbetsförmedlingen. Eller något annat.

Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här

Animation: Klack Collective

Fatta talar samtycke hos Malou

Igår gästade Fattas ordförande Elin Sundin TV4:s program Malou Efter tio tillsammans med artisterna Nathalie Cleo Missaoui, Broder John och Make Equals ordförande Ida Östensson. I fokus stod kampanjen #metoo och mäns roll i att bryta patriarkala strukturer. 

Det var tre år sedan Nathalie ”Cleo” Missaoui och Ida Östensson senast gästade programmet. Då pratade de om Fatta och Fattas krav. Se här.

Igår var det dags igen. Nu för att tala om den positiva effekt som #metoo har haft, mäns ansvar och vägen framåt för att bryta sexuella övergrepp.  Se klippet:

Skriv under för samtycke i skolan

Skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum. Därför är den också en av de viktigaste arenorna för att motverka det sexuella våldet. Fatta startar en namninsamling som kräver att politikerna inför samtycke i läroplanen och att lärarna får utbildning i hur en undervisar om sex och samtycke.

Skriv under och kräv samtycke i skolan idag!

#Metoo har visat att vi har långt kvar att gå innan vi når en samtyckeskultur. I arbetet mot det sexuella våldet måste skolan, i egenskap av normreproducerande institution som hela befolkningen kommer i kontakt med, spela en central roll.

Inför samtycke i läroplan och läromedel
Vi behöver få alla att fatta att allt som inte är ett ja är ett nej. Därför kräver vi att samtycke införs som begrepp i läromedel och läroplaner för alla stadier. Sexualundervisningen måste prioriteras upp och ändra fokus. Skolterminerna har uppenbarligen misslyckats med att förbereda pojkar, framtidens män, för viktiga avvägningar när det kommer till sex. När man inte får lära sig vad som är skillnaden mellan ett övergrepp och sex blir det svårt för både utsatt och förövare att identifiera vad som faktiskt hänt. Detta visar också de berättelser Fatta samlat in under kampanjen Samtycke i skolan. Om du får lära dig om sex, samtycke och övergrepp ska inte heller bero på vilken skola du går i eller var du bor. Undervisningen måste bli likvärdig i hela landet.

Utbilda lärare i sex och samtycke
För att ge lärare förutsättningar att bedriva en kvalitativ sex- och samtyckesundervisning, måste lärarprogrammet rusta dem med kunskap och metoder. Undervisningen måste vara normkritisk, och verktyg för att problematisera och motverka skadliga maskulinitetsnormer måste ingå. Även de lärare som idag är verksamma ute i skolorna måste ges fortbildning, med kunskap och metoder.

Kartlägg sexuella trakasserier mot unga
Regeringen måste tillsätta en utredning om sexuella trakasserier i skolmiljö. För att kunna vidta lämpliga åtgärder krävs kunskap, men forskning om sexuella trakasserier mot unga är idag ett eftersatt område.

Sexuella övergrepp och trakasserier i skolan måste få ett stopp
Vi vet att många unga utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan röra sig om tafsning, grova ord, smygfotografering eller våldtäkt. Vi vet också att skolan är den offentliga plats där flest fysiska sexuella ofredanden äger rum, och att dessa då främst sker mellan elever. Skolan måste förbättra det förebyggande arbetet och bli bättre på att hantera övergrepp när de inträffat. Finns inte kompetensen måste den införskaffas. För sexuella övergrepp måste sluta normaliseras! Inte en elev till ska få höra “men han gillar ju bara dig” när man rapporterar trakasserier. Hur ska ungdomar lära sig vad som är rätt och fel när vuxenvärlden inte markerar och agerar?

Var med och kräv ändring. Skriv under namninsamlingen här!

Män i juristbranschen utmanas till killmiddag

I ett öppet brev utmanas fler män att bryta tystnadskulturen om sexuella övergrepp inom juristbranschen. Make Equal har tagit fram konceptet kollegornas #killmiddag för att få män att börja prata mer om hur de kan ta ansvar.

De senaste veckorna har en sexistisk kultur i juristbranschen uppmärksammats under #medvilkenrätt. Kvinnor i branschen har klivit fram och berättat om allt från sexuella trakasserier och nedvärderande kommentarer till övergrepp och maktmissbruk. I uppropet ställde sig över 5 965 kvinnor bakom följande krav:

 • Ett omedelbart slut på sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor i vår bransch.
 • Att ni med maktpositioner i vår bransch – delägare på advokatbyråer, domstolschefer, chefer för myndigheter med flera – tar ert ansvar. Att ni börjar agera med omsorg, slutar att blunda för övergrepp och ställer ansvariga till svars.
 • Att både kvinnor och män uppmuntras till att bryta tystnadskulturen på arbetsplatsen. Den som vågar höja rösten ska inte straffas.

För att nå målen måste också män engagera sig. Vi vill se män i branschen kliva fram och ta ett större ansvar för frågan och för att bryta tystnadskulturen. Ett första steg på den långa väg som måste vandras är att prata om det. Därför utmanar vi er att arrangera en #killmiddag på er arbetsplats.

#Killmiddag är ett koncept skapat av jämlikhetsstiftelsen Make Equal, som syftar till att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. På grund av #metoo har ett särskilt material för arbetsplatser tagits fram: kollegornas #killmiddag. Perfekt att utgå från under er middag!

Antar ni utmaningen?

 • Att innan den 15 december anordna en killmiddag på er arbetsplats
 • Att skicka en reflekterande rad (och ev. en bild) om vad ni fick ut av samtalet till killmiddag@femjur.se.

Den 18 december kommer FEMJUR, Fatta och Make Equal gå ut med en sammanställning över de arbetsplatser som deltagit respektive inte deltagit i utmaningen.

Tillsammans skapar vi en juristbransch som ett rättssamhälle kan vara stolt över!

#synasamtycke del 3: Vems samtycke?

Normer om kön, hudfärg, språk, religion, sexuell läggning, könsuttryck, klass och funktionalitet påverkar alla på olika sätt. Vissa får fördelar av att anses vara vanliga och “normala”, andra pekas ut som avvikare.  I mötet mellan människor möts också normerna, vilket kan ge skeva maktbalanser. Den som passar in i normen får mer bekräftelse i att tro på sig själv. Vad gör det med vår möjlighet att ge och få samtycke? Vad händer i ett möte där den ena alltid känt sig “normal” och den andra inte gjort det?

Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här

Animation: Klack Collective