Kategoriarkiv: Okategoriserade

Fatta uppmärksammas internationellt

I samband med att samtyckeslagen röstats igenom har Sverige fått mycket uppmärksamhet utomlands, och så även Fatta. Här har vi synts i internationella medier!

Fattas ordförande Elin Sundin har intervjuats i den spanska tidningen Freeda, amerikanska The New York Times, franska tidningarna Le Petit Journal och Le Temps och brittiska Reuters. Fatta har också omnämnts i den amerikanska tidningen Times, brittiska The Telegraph och Independent samt Kanadensiska The Globe and Mail. I tv har Elin varit med i tyska Das Erste. Elin medverkade även i SRs Radio Sweden. Även styrelseledamot Linnea Håkansson intervjuades i franska tidningen Apolitical. Hon har även gjort en radiointervju med franska RFI som finns att lyssna på här. Slutligen har VICE News Tonight på HBO gjort en kortdokumentär där Fatta medverkade, se den här.

Att många länder har fått upp ögonen för Sveriges samtyckeslag och Fatta tycker Elin Sundin är väldigt positivt.

–Det finns just nu ett stort internationellt intresse för Fattas kamp för en samtyckeslag. Det känns såklart fantastiskt att flera länder i världen är inspirerade av Fattarörelsens framgångsrika metoder med att jobba med populärkultur och politiskt påverkansarbete för att förändra samhället.

Hon är också positiv till att det kan ge möjligheter att utveckla samarbeten över landsgränser.
–Vi måste gå från en våldtäktskultur till en samtyckeskultur. Fatta kommer köra tills alla har fattat och vi kör gärna tillsammans med liknande samtyckesrörelser i världen som liksom oss strävar mot samma mål om ett samhälle utan sexuellt våld och ett samhälle som bygger på en samtyckeskultur.

Fatta Samtycke söker hemsideutvecklare

Fatta Samtycke söker ideella krafter till en ny hemsida med interaktivt metodmaterial om samtycke. Vi behöver utvecklare inom spel, hemsida och webb, designer inom webb, UX och interaction, samt programmerare. Arbetet sker september-november 2018.

Är du den vi söker?
Anmäl dig till samtycke@fatta.nu, beskriv vad du kan och hur mycket tid du har.
Läs mer om Fatta Samtycke.

Ta chansen att arbeta för en samtyckeskultur!

5 sätt Fatta drev igenom samtyckeslagen

Sedan starten 2013 har Fatta varit tongivande i kampen för en modernisering av sexualbrottslagen. Här är våra främsta framgångsfaktorer.  

Den 1 juli trädde Sveriges samtyckeslag i kraft. Genom åren har vi kampanjat, debatterat och demonstrerat för den länge efterlängtade lagändringen. En insats som nyligen prisades med det Europeiska medborgarpriset. Här är fem anledningar till varför Fattas arbete varit avgörande för att samtyckeslagen drevs igenom.

Pressat makthavare

Fatta har från början fört samtal med makthavare och satt press på dem. Inte minst på sociala medier. I kampanjen #fattatattoo fick vi flera partiledare att ”tatuera” sig med vår logga. I kampanjen #tbt informerade vi om sexualbrottslagstiftningens historia. I den årliga Fattakollen har vi sedan 2014 frågat ut partierna om vad de vill göra mot det sexuella våldet. När regeringen kom med sitt förslag på en samtyckeslag tog vi debatten för att rubriceringen våldtäkt skulle bytas ut. Även i vintras, när Lagrådet fastslog att det inte fanns något behov för en samtyckeslag, gick vi ut och ifrågasatte beslutet.    

Varit orädda

Fatta har aldrig backat från övertygelsen att en samtyckeslag är den enda vägen framåt. Det är något vi varit tydliga med i allt vi gör. Från tv-soffor till demonstrationståg, digitala kampanjer och debatter. Att stå upp för kampen om en samtyckeslag har inte varit självklart ens bland de som arbetar med frågor som rör sexuella rättigheter. Därför har Fattas röst varit särskilt viktig.      

Pratat om mäns ansvar

Fatta har varit tydliga med att diskussionen kring det sexuella våldet inte ska handla om de som drabbas, utan att fokus istället ska ligga på förövarna. Genom att börja tala om mäns ansvar, bland annat genom projektet Fatta man och nu senast i kampanjen Sex tips för män, har vi kunnat styra om samtalet. Från att tala om hur den utsatta beter sig och reagerar vid ett övergrepp har vi istället kunnat tala om det som alltid borde stå i centrum – nämligen hur en inhämtar samtycke.     

Inhämtat bred kunskap

Genom att arbeta med samarbetspartners som är insatta i frågor som gäller sexuellt våld och lagstiftningen kring det har Fatta skaffat sig starka kunskaper. Vi har arbetat nära kvinnojoursrörelsen, och genom åren även haft en nära relation till professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud. Madeleine gick bort den 3 juni. Läs vår ordförande Elin Sundins tack till det stora arbete för samtyckeslagen som Madeleine stått bakom här.     

Använt kultur som hjälpmedel

Låten ”Fatta” med Cleo, Kristin Amparo, Syster Sol och Nasteho, baserad på 150 vittnesmål från kvinnor utsatta för sexuella övergrepp, utgjorde startskottet för Fattarörelsen. Vår aktivism har alltid haft kultursamarbeten som en del av vår kamp. Från Fatta-smycket till teaterföreställningen Bonsai och vårens turné med Cleo och danskollektivet Juck. Det har gjort att vi kunnat nå fram med vårt budskap på ett sätt som fler kan ta till sig, och som väckt engagemang hos många unga. Något som varit särskilt viktigt, eftersom unga tjejer mellan 16-24 år är överrepresenterade i statistiken över de som utsätts för sexuella övergrepp.

 

Läs mer om samtyckeslagen

Sexualbrottslagen- såhär har den sett ut

Sverige har nu en samtyckeslag. Men hur har resan från 1200-talets lag om kvinnofrid till dagens lag om samtycke sett ut? Fatta gör nedslag i genombrotten som gjorts på vägen.

Idén om att individen har en sexualitet är något som vuxit fram de senaste tvåhundra åren, och att var och en äger rätten till sin egen sexualitet och kropp är något som först börjat diskuteras de senaste årtionden. Mycket har hänt med synen på sexualbrott genom åren. Saker som var normaliserade förr, och inte brottsliga, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som anses okej idag, vara otänkbara i framtiden.

En fientlig handling riktad mot män

På 1200-talet får Sverige sin första lag gällande våldtäkt. Då infördes så kallad kvinnofrid i lagen. Den omfattade kvinnorov och våldtäkt i syfte att “begränsa fejderna i samhället”. Lagen såg alltså en våldtäkt som en ondskefull handling riktad mot männen i kvinnans släkt, inte som ett brott mot kvinnan. Fram till mitten av 1600-talet var våldtäktsbrott en “uppgörelse mellan män”. Kvinnan skulle skyddas eftersom hon var mannens egendom, inte för att hon hade rätt att bestämma över sin egen kropp.

Under den senare delen av 1600-talet började våldtäkt istället att anses som ett ordningsbrott. Det ansågs som en kränkning av rättssamhällets frid och hushållet.

Tillåtet med våldtäkt inom äktenskap

I början av 1700-talet skedde en förändring mot det perspektiv som vi har idag: fokus kom att riktas på kvinnan och hennes vilja. Här blev kvinnors vilja eller ovilja till sexuellt umgänge av större intresse för rätten, då rätten behövde kunna skilja på våldtäkt och frivilligt samlag. Det krävdes dock att kvinnan själv kunde bevisa att handlingen skett med våld, annars kunde hon själv dömas för otrohet.

Redan på 1700-talet skuldbelades alltså offret, så kallad victim blaming – när ansvaret för brottet läggs på den drabbade istället för den som begått brottet. Vissa omständigheter gjorde dock att det alltid ansågs som ett brott; andra mäns hustrur, egna döttrar och minderåriga behövde inte bevisa att våld förekommit vid övergreppet. För rätten handlade det till stor del om att utreda huruvida den utsatta kunde ses som offer för brott. Våldtäkt inom äktenskapet och våldtäkt mot prostituerade är exempel på fall som inte ansågs vara olagliga.

Från strafflag till samtyckeslag

Från mitten av 1800-talet och fram till idag har lagen om sexualbrott förändrats mycket.

  • 1864 antogs en Strafflag som sa att våldtäkt var att en man med tvång “tagit en kvinna” mot hennes vilja
  • 1965, våldtäkt inom äktenskap räknas som våldtäkt, enligt lag
  • 1984 fick Sverige en könsneutral sexualbrottslag då ordet “kvinna” byts ut mot “annan” i lagtexten
  • Från och med 2005 kan även de som inte aktivt kan säga “nej” utsättas för en våldtäkt i lagens mening. Till exempel barn och personer som sover eller är drogpåverkade
  • 2013 byttes formuleringen ”i hjälplöst tillstånd” ut med “i en särskilt utsatt situation”. Det gjordes för att inkludera fler fall och situationer.
  • 23 maj 2018 röstade Riksdagen för en samtyckeslag
  • 1 juli 2018 trädde samtyckeslagen i kraft


Läs mer!
Samtyckeslagen- ni frågar, vi svarar
Samtycke- från förslag till lag
Från strafflag till samtyckeslag

Tack för allt du gjort för Sveriges kvinnor

Fattas framsteg hade inte varit möjligt utan Madeleine Leijonhufvud. Nu har en kämpe tyvärr lämnat oss.

Världen över utsätter män kvinnor för sexuellt våld. Det sker Inom hemmets väggar, på skolan och arbetsplatsen, på krogen, på bussen och på nätet.

Fattas framgångsrika arbete mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning har blivit symbolen för att demokrati, ungas organisering och för att förändring är möjlig. Att vår rörelse i år vinner Europeiska medborgarpriset är ett värdigt bevis på detta. Fatta tar över världen. Så är det bara.

Men att komma hit hade inte varit möjligt utan den evigt modiga, kunniga och generösa Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt. Söndagen den 3 juni somnade Madeleine in efter en lång kamp mot en elak sjukdom.

Så här skrev Madeleine i mejl till Fatta den 14 mars som ett uttalande från henne om att lagen äntligen var på väg till beslut i Riksdagen:

“Att Sverige får en lag som rakt och enkelt anger vad som krävs av en vuxen människa som vill ha sex är verkligen positivt. Vi kommer att få efterföljare, precis som det blivit med barnaga och sexköp. Det har verkligen varit en kamp och det är en stark upplevelse för mig att se hur den nya synen växt fram. Inte minst de unga juristerna, i FATTA och på andra håll kan ta mycket av äran åt sig. Nu ska den nya lagen få fäste. Det kräver jobb – men ett meningsfullt sådant. Lycka till!“

När Sveriges främsta professor emerita i straffrätt för ett år sen sa att hon levde på lånad tid förberedde vi oss på för att Madeleine inte skulle leva tills samtyckeslagen var klubbad. Men hon kämpade sig igenom ännu ett år och när Fatta den 23 maj firade att lagen efter fem års kamp äntligen klubbats i Riksdagen kunde Madeleine inte vara med oss fysiskt men hon var med oss i varje steg vi tog, i varje andetag och i varje ord som sades och vi vet att hon var med oss i tanken.

Dagen efter omröstningen av samtyckeslagen i Riksdagen skickade Fattarörelsen blommor till Madeleine som tack för det fantastiska samarbete och relation som vi haft möjlighet att ha under de här åren. Som i en film slutade Madeleine några få dagar senare att kämpa och somnade den 3 juni stilla in. Tack Madeleine för allt du har gjort för Sveriges kvinnor. Tack Madeleine för allt du har gjort för Fattarörelsen.

Vi saknar dig.

Fatta genom Elin Sundin, ordförande

Fatta besöker Almedalen

Under årets upplaga av Almedalen anordnar Fatta en mängd event och vi hoppas såklart att ni vill besöka oss. Här är vårt program för veckan.

Tisdag 3/7

16.00 – 18.00
Killmiddag med Fatta!
Plats: Kvinnolobbyn, Nunnegränd 4 Stortorget
Läs mer här 

Onsdag 4/7

14.00 – 14. 45
Vad händer efter samtyckeslagen och hur skapar vi en samtyckeskultur?
Seminarium
Plats: TCO trädgård, Strandgatan 19
Medverkande: Anna Nellberg Dennis (förste vice ordförande, polisförbundet), Johan Hedin (Riksdagsledamot, C), Janine Alm Ericsson (ekonomisk politisk talesperson, Mp), Emma Person (jurist). Moderator: Fattas ordförande Elin Sundin.
Läs mer här

15.00 – 15.45
Samtyckesmingel – för ett samhälle fritt från sexuellt våld
Livepodd + mingel
Plats: TCO trädgård, Strandgatan 19
Läs mer här

20.30 – 22.00
Kan en föreställning om sexuellt våld och samtycke få oss att fatta?
Föreställning “FATTA! med Cleo och JUCK” + efterföljande panel
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Medverkande i samtalet: Calle Brunell (psykolog och författare), Nathalie Cleo Missaoui (rappare och artist), Gudrun Schyman (politiker, Fi), Atilla Yoldas (författare och journalist). Fler namn kan tillkomma.
Läs mer här 

Torsdag 5/7

13.00 – 15.00
Att bygga samtyckeskultur
Workshop
Plats: Studiefrämjandet, Mejerigatan 1
Medverkande: Representanter från Fatta Samtycke
Fatta Samtycke är ett treårigt projekt inom Fatta som utforskar och skapar samtyckeskultur.
Läs mer här


Läs mer om alla event här

Europeiska medborgarpriset till Fatta

Vi är mycket glada att berätta att Fatta mottagit Europaparlamentets pris för enastående européer. 
–Vi är både oerhört stolta och glada, säger Fattas ordförande Elin Sundin. 

Priset delas ut till medborgare eller organisationer som på något sätt hjälpt till att främja samarbetet mellan EU:s länder eller gett uttryck för EU:s värderingar om grundläggande rättigheter.

Priset motiveras med att Fatta ”genom sitt samhälleliga engagemang har påverkat den svenska opinionen och riktat uppmärksamhet på sexuellt våld och behovet av sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke”.

Läs hela pressmeddelandet här. 

Hjälp oss sprida Sex tips för män!

Nu finns Fattas tips för män även i posterformat. Ladda ner vårt material och sätt upp det i skolan, på arbetsplatsen eller hos föreningen.Ladda ner i A4-format här


Ladda ner i A3-format här

Vid användning av detta material, ange nedan text:

”Sex tips för män är framtaget av den ideella föreningen Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i lagstiftning och praktik. Materialet syftar till att uppmuntra till manligt engagemang mot det sexuella våldet.”

Hjälp till att sprida, lyssna och säga ifrån!

Samtycke – från förslag till lag

I maj röstade Riksdagen om en samtyckeslag. Är du nyfiken på hur vägen dit såg ut? Läs vår sammanfattning av resan och framgångarna som Fatta varit med och åstadkommit.

Augusti 2014
Dåvarande regering beslutar om en utredning för att se över sexualbrottslagstiftningen. Det leder till bildandet av 2014 års sexualbrottskommitté.

Oktober 2016
Sexualbrottskommittén presenterar resultatet av sin utredning, vilket blir ett förslag på en samtyckeslag med oaktsamhetsansvar. Förslaget innebär att det ska bli olagligt att ha sex med någon som inte har uttryckt frivillighet genom antingen ord eller handling. Dessutom föreslår kommittén att grovt oaktsamma handlingar ska vara straffbara, samt att brottsrubriceringen ska ändras från våldtäkt till sexuellt övergrepp. Detta för att göra det tydligare att det inte behövs något fysiskt våld för att begå ett övergrepp.

December 2017
Regeringen skickar sitt förslag till Lagrådet. Till stora delar är förslaget detsamma som kommitténs, men inte helt. Regeringen väljer bland annat att behålla rubriceringen våldtäkt. Något Fatta vänder sig mot. Däremot ersätts sexuellt tvång med sexuellt övergrepp, vilket är positivt. Den största och mest avgörande skillnaden är dock att förslaget om krav på att frivillighet ska uttryckas med ord eller handling tas bort.

Januari 2018
Lagrådet dömer ut regeringens förslag. En av anledningarna är att regeringens krav på frivillighet är för löst formulerad. En lag måste vara så tydlig att en person på förhand kan avgöra vad som är brottsligt. Fatta håller med Lagrådet i att förslaget inte var tillräckligt tydligt och menar att det berodde på att kravet på att frivilligheten ska komma till uttryck tagits bort. Den andra anledningen till att Lagrådet dömer ut förslaget är att lagrådet inte bedömer att det finns ett rättsligt behov av en samtyckeslag. En analys som Fatta anser är helt fel.

Mars 2018
Regeringen väljer att gå vidare med en proposition som tar tillvara på Fattas kritik. Sexualbrottskommitténs krav på uttryckt frivillighet återinförs och vi får äntligen ett lagförslag som tydliggör vad vi i verkligheten menar med sexuella övergrepp – att allt annat än ett ja är ett nej.

22 maj 2018
Lagen debatteras i riksdagen. Fatta var på plats på läktaren för att visa hur många vi är som har kämpat och längtat efter en samtyckeslag.

23 maj 2018
Det är dags för riksdagen att rösta. Alla partier har tidigare svarat att de kommer rösta för en samtyckeslag. Nu är det upp till bevis!

Riksdagen röstar om samtyckeslagen

Snart vet vi om vi får en lag om samtycke. I övermorgon är det dags för riksdagspartierna att ta ställning. I höstas frågade Fatta partierna hur de kommer rösta, så här svarade de.

Centerpartiet
Johan Hedin, Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Centerpartiet vill ha en samtyckeslag för sexualbrott. Det behövs bland annat för att ytta ansvaret från offret till gärningsmannen, där det hör hemma. Sverige måste ha en lagstiftning som skyddar brottsoffret och vi måste arbeta för att luckor i lagen inte gör att gärningsmän kan undgå att ta ansvar för brott de har begått.

Moderaterna
Anna Kinberg Batra, f.d Partiledare

Sverige behöver en sexualbrottslagstiftning som bättre än i dag utgår från att ett nej betyder nej. Vi menar därför att det behövs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag, som tydligt markerar var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Det straffbara området bör även kompletteras med ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt. Vi menar att det behövs både förändringar i lagstiftningen och bättre myndighetsarbete för att motverka det sexuella våldet.

Kristdemokraterna
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson för KD

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att införa en samtyckeslagstiftning, och inte minst uppmärksammat Europadomstolens tolkning av Europakonventionen som innebär att varje sexuell handling som inte bygger på samtycke kunna bestraffas. Vi har i utredningen medverkat till att förslaget lagts fram och kommer följa vår linje när förslaget kommer upp till beslut.

Miljöpartiet
Ellinor Scheffer, Politisk sekreterare

För Miljöpartiet är det grundläggande att utgångspunkten ska vara att sex utan samtycke inte är okej. Gränsen mellan straffbart och straffritt måste också dras här. Detta är en principiellt mycket viktig fråga, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. För de flesta människor är det en självklarhet att sex utan samtycke inte är okej. Det är dags att lagstiftningen speglar det.

Vänsterpartiet
Jonas Sjöstedt, Partiledare

Vi har länge krävt att en samtyckeslagstiftning införs. Ett samtyckeskrav markerar att sex ska bygga på frivillighet och samtycke från alla inblandade parter. Vi behöver en lagstiftning som säger att ett nej räcker och att sex utan samtycke är ett övergrepp och inget annat. Att införa ett samtyckeskrav är viktigt för att få en långsiktig normerande verkan, såväl i rättsväsendet som i hela samhället.

Liberalerna
Martin Andreasson, Seniorutredare, Liberalernas riksdags- och partikansli

Liberalerna tog ställning för en samtyckesregel och en oaktsamhetsregel redan 2013, och vi har arbetat för detta sedan dess, bland annat inom sexualbrottskommittén. Det är självklart något vi kommer att stödja.

Socialdemokraterna
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister

Socialdemokraterna vill skärpa sexualbrottslagstiftningen och vi ser positivt på förslagen från sexualbrottskommittén. Sex som inte sker frivilligt är ett övergrepp och detta ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen. Vi ska bekämpa det sexuella våldet med högsta prioritet, och frågan måste finnas med i alla relevanta sammanhang, i allt från kriminalpolitiken till utrikespolitiken.

 

Samtliga partier svarade alltså att de är för en samtyckeslag i vår enkät Fattakollen 2017. Partiernas fullständiga svar på enkäten finns att läsa här.

Nu hoppas vi att politikerna röstar som de lovat. Hjälp oss att sätta en sista press på dem. Dela, tagga och sprid!