Kategoriarkiv: Okategoriserade

5 myter om våldtäkt

Föreställningarna om våldtäkt är många och svåra att bli av med. Fatta genomskådar de vanligaste myterna om våldtäkt på Källkritikens dag.

 

1. Det begås flest våldtäkter i Sverige

Kollar man på statistiken som förs av European Sourcebook begås det tre gånger så många våldtäkter i Sverige som i övriga Europa. Men betyder det verkligen att det begås fler våldtäkter i Sverige? Nej. Det finns en rad anledningar till att statistiken ser ut som den gör. Faktorer som hur statistik förs och vad som räknas som en våldtäkt spelar stor roll, skriver forskaren Hanns von Hofer i sin artikel Crime Statistics as Constructs: The Case of Swedish Rape Statistics. I Sverige räknas till exempel många brott in i begreppet våldtäkt. Här ses det också som brottsligt om övergreppet sker inom äktenskap, om personen är full eller om personen varit helt oförmögen till att göra motstånd. Andra faktorer som spelar roll är om rapportering av våldtäkt uppmanas och om de utsatta själva vet att det är en våldtäkt de blivit utsatta för, skriver Lisa A. Paul med flera i sin forskning Does Encouragement by Others Increase Rape Reporting? Findings from a National Sample of Women.

2. Antalet våldtäkter har stigit i samband med ökad invandring

Brottsförebyggande rådet för inte statistik över etnicitet, det finns alltså ingen grund för detta påstående. Att antalet våldtäkter ser ut att öka i statistiken bör istället ses i relation till en rad andra faktorer, som att fler anmäler och att fler brott rubriceras som våldtäkt.

3. Många anmälningar som görs är falska

En vanlig uppfattning är att en stor del av de våldtäkter som anmäls inte ägt rum och att många blir felaktigt anklagade. Att anmäla någon för våldtäkt utan grund är dock mycket ovanligt. I tidigare studier har forskare kommit fram till att de falska anmälningarna endast utgör runt 5 procent. Det är dessutom många fall som aldrig leder till en dom. Enligt Brå är det endast 11 procent av de anmälda våldtäkterna 2016 som personuppklarades och 8 procent av anmälningarna avskrevs direkt. En process där få fälls och där anmälningar skrivs av direkt bidrar till en ovilja att anmäla. Det i sig kan ju anses göra det osannolikt att någon skulle vilja anmäla oskyldiga.

4. Alla kan göra motstånd

Ett annat missförstånd är att om den utsatta inte gjort fysiskt motstånd så kan det inte räknas som en våldtäkt. Studien Consequences of rape, injuries, posttraumatic stress, and neuroendocrinological changes, som gjorts på Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna i Stockholm av Anna Tiihonen Möller, Hans Peter Söndergaard och Lotti Helström, visar dock att 7 av 10 utsatta får en så kallad frysreaktion. En reaktion där den utsatta blir paralyserad och ”stänger av”. Att kunna göra motstånd är alltså inte en möjlighet i de allra flesta fall.

5. Med en samtyckeslag måste man ha ett kontrakt innan sex

Med förslaget till en samtyckeslag som skulle innebära att det uttryckligen måste finnas samtycke vid sex har många uttryckt oro över att det kommer innebära att man måste ha ett påskrivet kontrakt för att ha sex. Det tillbakavisar Fatta och ordförande Elin Sundin.

– Det är en skröna som har uppstått och det är absolut inte sant. Det är helt enkelt en dialog som krävs och allt annat än ett ja är ett nej. Det måste komma till uttryck i den sexuella situationen om det finns samtycke. Om man inte vet om den andra vill ha sex eller om man är osäker så frågar man. Om det är passivt är det inte ett aktivt deltagande från den andra parten, säger Elin Sundin.

– Det är alltså inte fråga om ett kontrakt, utan bara att alla parter deltar frivilligt. Vilket ju faktiskt kan tyckas självklart att den en har sex med också vill. En samtyckeslag kommer medföra att lagen motsvarar verkligheten, nämligen att samtycket är vad som skiljer sex från övergrepp, säger Olivia Björklund Dahlgren, vice ordförande i Fatta.

Av: Emma Thimgren

 

Fatta hyr ut två kontorsplatser!

Fatta är en förening som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i lagstiftning och praktik. Vi är en ideell förening med två anställda och ett hundratal aktivister. Vi hyr ut två platser omgående.

Vilka söker vi?
Vi söker en liten förening eller fristående personer som delar Fattas värderingar. Kontorsplatserna är skrivbord för två personer, men flera som jobbar skiftande går också bra.

Om lokalen
Lokalen består av kontorsrum, mötesrum, toalett samt kök med matlagningsmöjligheter. Alla rum är gemensamma, mötesrummet bokas vid behov. Där finns också en soffa som kan användas till vila. Lokalen blev upprustad och renoverad när Fatta flyttade in för två år sedan. Den ligger i ett gårdshus på en fin och ljus innergård på Fleminggatan i Stockholm.

Vad ingår?
De två kontorsplatserna har höj- och sänkbara skrivbord och stolar. Internet och användning av skrivare och kopiator ingår.

Hyra
Hyran är 3000 kr per plats.

Intresserad?
Mejla Mario på mario@fatta.nu för att boka tid för besök.

Fattapodden träffar Cleo och Ida Östensson

Fattapodden spelade in live på Fattas efterfest till föreställningen ”FATTA! med Cleo och Juck”, som produceras av Riksteatern. Fattapoddens Thomasine Boris-Möller intervjuar artisten Nathalie ”Cleo” Missaoui och Ida Östensson från Make Equal på Södra teatern i Stockholm, med publik från föreställningen. Vi pratar om hur det gick till när de grundade Fatta, om reaktioner och starka händelser som hänt på vägen, om kvällens föreställning, om långsiktigt engagemang och om utmaningarna vi har framför oss. Ett peppigt avsnitt om att ta fighten tillsammans!

Programledare: Thomasine Boris-Möller
Klippare: Daniel Säfström

Mer info om föreställningen ”FATTA! med Cleo och Juck” hittar här

Manifestation för samtyckeslag

Kampen för en samtyckeslag fortsätter! Lagrådet har sagt nej, regeringen överlägger. Låt oss inte sitta tysta och vänta utan ännu en gång gemensamt höja våra röster och kräva en lagstiftning som tydligt visar att allt annat än ett JA är ett NEJ.
Vi ska fortsätta att kämpa tills lagen röstas igenom, och på söndag samlas vi i Stockholm för en manifestation kl. 14.00 med talare och artister. Bjud in alla du känner, vi kör tills alla har fattat! Klicka här!

PÅ SCEN:
Syster Sol – artist och en av Fattas initiativtagare
Elin Sundin – ordförande Fatta
Ida Östensson – ordförande Make Equal och en av Fattas grundare
Olga Persson – generalsekreterare Unizon
Jakob Amnér – förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
Nicole Charro – poet
Olivia Björklund Dahlgren – vice ordförande Fatta

Fler namn kan tillkomma.

Eventet sponsras av Studiefrämjandet.

#synasamtycke del 6: samtyckeskultur

I sista delen av #synasamtycke riktar vi blicken mot en strålande framtid. Gryningen har kommit för en kultur som uppvärderar ömsesidighet och samtycke. Solen går upp, dimman skingras och… vad ser du?

Fråga: Ge exempel på situationer du varit i som präglats av ömsesidighet och samtycke. Eller beskriv hur du föreställer dig samtyckeskulturen.

Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här.

Fatta svarar lagrådet

Nej till en samtyckeslag, säger Lagrådet. Vi menar att deras analys är felaktig. Det finns  ett behov av samtycke i lagen. Däremot tipsar vi regeringen: gå på Sexualbrottskommitténs förslag som mycket tydligare säger att allt annat än ett ja är ett nej!

I december presenterade regeringen sitt förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet och som innehåller ett oaktsamhetsansvar. Förslaget skickades till Lagrådet, den myndighet som har i uppgift att granska lagförslag, som idag har överlämnat sina synpunkter till regeringen.

Lagrådet ställer sig emot regeringens förslag på en frivillighetsbaserad lagstiftning av två skäl. För det första menar Lagrådet att regeringens frivillighetsrekvisit är för otydligt formulerat, vilket innebär att förslaget strider mot kravet att lagar ska vara så tydliga att personer på förhand kan avgöra vad som är ett brott och inte. För det andra menar Lagrådet att det saknas ett rättsligt behov av en samtyckeslagstiftning. På den senare punkten menar Fatta att Lagrådets analys är felaktig.

Det finns behov av en samtyckeslag
Dagens sexualbrottslagstiftning kräver tvång genom våld/hot eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation för att någon ska kunna dömas för våldtäkt. Som ett resultat av detta har vi sett domstolar konstatera att gärningsmän visserligen “passat på” när brottsoffret varit utsatt, men sedan friat eftersom brottsoffret inte var “särskilt utsatt”. Gällande rätt ställer uppenbarligen inget krav på samtycke vid sex.

Fatta menar att det 2018 är dags att införa en modern sexualbrottslagstiftning som erkänner den sexuella självbestämmanderätten i grunden. En lagstiftning som motsvarar verkligheten. Och sexuell självbestämmanderätt handlar om så mycket mer än frånvaron av tvång eller utnyttjande. Sexuell självbestämmanderätt handlar om samtycke! Detta måste tydligt formuleras i lagtext.

Regeringen: uttrycklig frivillighet behövs!
Fatta kan till viss del hålla med Lagrådet om att frivillighetsrekvisitet, så som regeringen formulerat det, är otydligt. Till skillnad från Sexualbrottskommitténs lagförslag så innehåller den lagtext som regeringen föreslagit inget krav på att frivilligheten måste uttryckas genom ord eller handling. Genom att stryka uttrycksrekvisitet från lagtexten menar Fatta att regeringens förslag blir otydligare, men också mindre radikalt.

Sexualbrottskommitténs förslag innebar att allt annat än ett ja är ett nej. Regeringens lagförslag är inte lika tydligt på den punkten. Därför uppmanar vi regeringen att gå på Sexualbrottskommitténs formulering när lagförslaget läggs fram till riksdagen. För det ska vara tydligt: allt annat än ett ja är ett nej!


Emma Moderato, juridisk talesperson Fatta
Olivia Björklund Dahlgren, styrelseledamot FattaFakta “från förslag till lag”
Regeringen tillsatte för flera år sedan en kommitté, som fick i uppdrag att se över sexualbrottslagstiftningen och komma med förslag på ändringar i lagtexten. I oktober 2016 presenterade Sexualbrottskommittén sitt förslag i en rapport, ett betänkande. Därefter har regeringen granskat lagförslaget, och i december 2017 sände de ett omarbetat lagförslag till Lagrådet för granskning (en s.k. lagrådsremiss). Lagrådet har nu lämnat sina synpunker på lagrådsremissen. Regeringen får välja om de vill ta hänsyn till Lagrådets synpunkter innan de lägger fram lagförslaget till riksdagen för omröstning.

 

Workshopturné om samtyckeskultur

Med start den 19:e januari drar föreställningen Fatta! med Cleo och JUCK på turné. Föreställningen är stark och väcker engagemang. För dig som vill få utlopp för engagemanget erbjuder vi workshops på några av turnéstoppen. Kolla var din närmaste workshop hålls här.

Om workshopen: Under 1,5 timme granskar vi den vardag som ofta tas för given på ett interaktivt, roligt och tankeväckande sätt. Som deltagare får du testa på ett urplock av de teman som Fatta Samtyckes pilotgrupper arbetat med under året. Du får reflektera och diskutera. När du går hem tar du med dig enkla och direkta verktyg för att öva på samtycke i din egen vardag. Workshopen är en tjuvstart på lanseringen av projektets metodmaterial för att främja en samtyckeskultur. För den som vill ha mer finns möjlighet att skriva upp sig på kommande studiecirklar. Workshopen är gratis och vi bjuder på fika.

Workshopturnén genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och Riksteatern.

Turné med Cleo sprider Fattas budskap

På fredag är det premiär för en tre månaders turné som med koreograferad aktivism och verklighetsbaserade texter iscensätter Fattas arbete för samtycke. Bakom föreställningen står Juck och rapartisten Cleo, en av Fattas initiativtagare.

Det var år 2013 som Make Equal och Femtastic grundade Fatta i protest mot Umeå tingsrätts friande dom mot tre killar som åtalats för att ha våldtagit en 15-årig tjej med en glasflaska. Nu, i svallvågorna av rörelsen #metoo, drar Fattas budskap mot sexuellt våld och för samtycke ut på Sverigeturné.

Premiärfest i Umeå
Juck är ett dans- och performancekollektiv som grundades 2011 och som arbetar utifrån samtida samhällsdebatter om genus, sexualitet, femininitet, etnicitet och normkreativitet. Tillsammans med Cleo inleder de på fredag sin omfattande turné  i Umeås Folkets hus. Samma kväll anordnas även en premiärfest. Mer info går att hitta här.

Fatta är stolta över att vara en del av samarbetet med föreställningen. Tillsammans fortsätter vi tills alla har fattat!

 

 

Välkommen på Fattas årsmöte

Du är välkommen på årsmöte för föreningen Fatta lördagen den 17 februari 09.00-12.00 i Stockholm. Handlingar samt exakt plats för årsmötet skickas ut digitalt till alla anmälda ombud senast den 10 februari.

Sedan 2016 är det möjligt att bli medlem i Fatta. Vi är nu över 1400 medlemmar som valt att engagera oss mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Medlemmarna väljer Fattas styrelse och de kan rösta på årsmötet där föreningen tar beslut i viktiga frågor. Du är med och ser till att kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld går framåt. Är du inte medlem? Klicka här.

Medlemmar har rätt att ge förslag till motioner som ska behandlas på årsmötet. Detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Motioner skickas till samuel@fatta.nu

Vi behöver din anmälan till årsmötet senast den 14 februari. Anmälan görs här.
Vill du läsa föreningens stadgar finns dessa här.

2018 blir ett avgörande år för Fatta-rörelsen. Vi är glada att du är med oss!

Kärlek och kamp!
Fattas styrelse

#synasamtycke del 5: romantik och sex

Att berätta allt för varandra, att gå från festen samtidigt och att enbart vara två. Ofta vet vi inte var förväntningarna i kärleksrelationer kommer ifrån, men vi präglas av dem, medvetet och omedvetet.Fråga: Finns det situationer du “samtycker” till för att du förväntas göra det? Vilka förväntningar har du på romantiska och sexuella relationer?

Diskutera i kommentarsfältet på Facebook eller skicka in dina tankar här

Animation: Klack Collective