Bli Fatta-aktivist i höst!

Är du grym på grafisk design, sociala medier eller har vana av att jobba med fundraising? Gillar du att sprida kunskap som föreläsare, opinionsbilda eller anordna events? Då behöver Fatta dig. 

Nu rekryterar vi nya aktivister som vill vara med och driva kampen för en samtyckeskultur med oss. Läs mer om de olika aktivistgrupperna och skicka in din ansökan genom att klicka på länkarna.

Samtliga personer som ansöker till att bli Fatta-aktivist skriver under på följande:
– Jag har granskat mig själv och min bakgrund och funderat över min egen syn på sex och samtycke.
– Jag tycker att de skeva könsnormer som finns i samhället idag är begränsande och är en del i skapandet av sexuellt våld.
– Jag förstår att jag är en del i att reproducera och återskapa de normer som finns i samhället och har tagit ställning för att motverka detta.
– Jag förstår att detta är ett kunskapsfält som jag vill och ska sätta mig in i.
– Jag vill vara en del i kampen för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld där samtycke är en självklarhet i både lag och praktik.