Alla inlägg av FATTA

Fatta, Unga Klara och Backa Teater gör skolföreställning om samtycke

Idag, den 26/9 har Unga Klara premiär på klassrumsföreställningen Bonsai. Pjäsen belyser maskulinitetsnormer och samtycke och är ett samarbete mellan Unga Klara, Backa Teater och Fatta! 

Under 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige (http://bit.ly/2xeprqj), varav 2 436 av dem ska ha inträffat i skolan. Mörkertalet antas dock vara enormt. Sexuella skällsord,
”tafs” och andra typer av sexuella övergrepp är idag vardag för unga, både IRL och på nätet. Snedvridna maskulinitetsnormer lever och frodas i samhällets alla skikt och det är ytterst viktigt att i skolan diskutera samtycke som komplement till sexualundervisningen för att bryta mönstret. 

-Fatta är glada över att samarbeta med Unga Klara och Backateatern för att utforska de normer som samhället skapat och som tyvärr leder till sexuellt våld. Idag lever vi i en våldtäktskultur snarare än en samtyckeskultur. Det är genom att möta unga i deras frågor om sexualitet, integritet och självbestämmande som förändringen mot en samtyckeskultur och nya maskulinitetsnormer börjar. Förändringen börjar med mig. Och dig. Och oss. Elin Sundin, ordförande Fatta

Bonsai vänder blicken inåt mot den enskilda individen och innehåller ett efterföljande pedagogiskt arbete med elever och lärare där pjäsens tematik och rådande
samhällsstrukturer diskuteras. 

Bonsai spelas på skolor runt om i Stockholms län under hösten 2017 och under våren 2018 i Göteborg. 30, 31 oktober samt 1 november spelas offentliga föreställningar på Unga Klara. Projektet genomförs med stöd av Kulturrådet, PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. 

BONSAI
Urpremiär 26/10
Av: Josefine Adolfsson
Regi: Rasmus Lindgren
Scenografi & kostym: Linda Wallgren
Ljuddesign: Siri Jennefelt
Skådespelare: Jonatan Rodriguez Föreställningspedagog: Alvaro Zagal (från Fatta)

 

Lär barn om sex och samtycke – i skolan

Är du en av de som saknar ordentlig sexualundervisning? Kan du räkna antalet lektioner du haft på dina tio fingrar? Har dina lektioner handlat mer om könssjukdomar än om sex och samtycke? Det är dags att ändra på det. Det är dags att vi kräver att samtycke införs som begrepp i läromedel och läroplaner för alla stadier. Det borde vara lika självklart att prata om samtycke i skolan som att ta reda på vad algebra och biotoper är.

Nu har skolan börjat igen efter sommaren, en tid då många unga upplevt sitt första sexuella möte. Men samtidigt som sommaren har varit en häftig upptäcktsfärd för många, så är det också en tid då rapporter om våldtäkter duggar tätt. Skolterminerna har inte lyckats förbereda alla unga för viktiga avvägningar vid sex.

Vi vet att många unga utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan röra sig om tafsning, grova ord, smygfotografering eller våldtäkt. Och när ungdomar är offer så är det oftast också ungdomar som är förövare. Men ingen föds till förövare.

Klicka här för att läsa hela artikeln på Aftonbladet.

Elin Sundin, ordförande Fatta
Elin Herlitz, aktivist Fatta
Emma Moderato
Emma Moderato, ledamot Fatta
Olivia Björklund Dahlgren, aktivist Fatta
Inti Chavez Perez, sexualupplysare

Fatta föreläser för Handels Ungdomskommitté

Fattas föreläsningsteam arbetar runt om i hela landet och deras föreläsningar finns tillgängliga på både svenska och engelska. Vi är väldigt stolta över våra föreläsningskollegor och det arbete som de gör:

Den senaste månaden har två representanter från teamet bland annat träffat Handels Ungdomskommitté, som visade stort intresse även för fler föreläsningsuppdrag. LO-anhängare fanns på plats och vittnade om att hela LO står bakom en samtyckeslag och att de särskilt uppmuntrar Fattas arbete! Stort tack till Emmelie Renlund och Kajsa Nordin, som varit med och drivit igenom frågan hos LO.

Vi är mycket glada och tacksamma över allt detta!

Fatta goes international
Vi har nu även börjat erbjuda föreläsningar på engelska. Förra veckan tog vi emot studenter från USA och i dagarna finns vi representerade på ett event i Danmark.

Fatta föreläsningsteam
Fatta föreläsningsteam

ÅRETS MADELEINE LEIJONHUFVUDPRIS GÅR TILL KATARINA WENNSTAM

För andra året i rad delar Fatta ut Madeleine Leijonhufvudpriset. Priset går till en person som har gjort viktiga insatser för att få politiker, rättsväsendet och andra att inse vad sexuellt våld innebär för den som utsetts. En person som bidrar till att skapa ett samhälle där varje människas rätt till sin kroppsliga integritet respekteras.

Katarina Wennstam är journalist och författare till en rad mycket uppmärksammade böcker. Hon har gett sina många läsare en skrämmande men tyvärr sann bild av vad det sexuella våldet innebär och dess förödande inverkan på dem det riktas mot. Hennes beskrivning av hur flickor och kvinnor stigmatiseras av övergreppen, inte minst genom den ofta plågsamma behandlingen de utsätts för i rättsprocessen som anmälare och målsägande, har nått ut till människor långt bortom de som följer samhällsdebatten i media. Därigenom har hon starkt bidragit till att Sverige nu kan se fram mot en ny sexualbrottslag som ger rätt signal om vad sex ska handla om: frivillig, ömsesidig närhet, där kvinnor äger sin kropp och sin lust på samma sätt som männen alltid gjort.

Tack Katarina för din viktiga röst i kampen mot sexuellt våld!pris

Ny undersökning: Svenska folket positiva till en samtyckeslagstiftning

FATTA har undersökt svenska folkets syn på samtycke. Resultatet överraskar. Undersökningen, som släpps idag, visar att 79% ställer sig positiva till en lagstiftning och kunskaperna om begreppet är större än väntat.

87% av svenskarna har hört talas om begreppet samtycke, och 80% känner att de vet vad begreppet innebär. Endast 9% uppger att de inte hört talas om begreppet tidigare.  Att kännedomen om begreppet är hög, tyder på att senaste årens diskussioner har gjort avtryck. Frågan om en samtyckeslagstiftning har tagit plats i samhällsdebatten – och en av de drivande aktörerna är FATTA.

Medlemsföreningen FATTA arbetar för sexuellt samtycke i praktik och lagstiftning. Rörelsen startade 2013 och har sedan dess blivit ambassadör för en samtyckeslagstiftning. Initiativtagaren Ida Östensson ser en stor förändring sedan 2013:

– Att 79% procent anger att de ställer sig positiva till en lagstiftning som kräver samtycke vid sex är otroligt stort. Antingen har vår envisa opinionsbildning verkligen gett resultat eller så är det inte svårare än att svenska folkets värderingar ligger ett steg före lagstiftningen, säger Ida Östensson, som i dagarna lämnade föreningens styrelse för att ge plats åt nya, engagerade ledamöter.

Den sexualbrottsutredning som justitiedepartementet arbetat med sedan 2014 presenterades i höstas, och förslaget har precis varit ute på remiss. Ett av de tydligaste budskapen i utredningen är att samtyckeslagen ska bli tydligare.

– Det har visat sig att det finns ett stort behov av en ny syn på personlig sexuell integritet och självbestämmande. Siffrorna i undersökningen är positiva och visar på det genomslag som Ida Östensson och FATTA har haft! Tack vare FATTA och alla som har drivit på för frågan är vi nu här och det är historiskt. I år lägger regeringen fram en proposition om ny samtyckeslagstiftning säger FATTA:s nytillträdda ordförande Elin Sundin.

Undersökningen har genomförts i samarbete med undersökningsföretaget Insight Distillery och baseras på 1000 intervjuer genomförda hos Nordstats webomnibus.

– Nu vet vi att folket är med oss. Nu är det upp till våra beslutsfattare att besluta om en modern lagstiftning. Och självfallet att få folk att respektera varandra och inse att sex utan samtycke inte är sex, utan ett övergrepp, oavsett vilken lagstiftningen blir. Vi kör tills alla Fattat! avslutar Ida Östensson och Elin Sundin.

Elin, ordf Fatta

Elin Sundin
Mail: ordforande@fatta.nu
Mobil: 076-1229208 eller  0739-381583

Ida Östensson
Mail: ida@makeequal.se
Mobil: 070-5440798

Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Fatta är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. Fatta vill förändra den rådande sexualbrottslagstiftningen och införa en samtyckesreglering och oaktsamhetsbrott som tydliggör att sex handlar om samtycke.

Läs pressmeddelandet här: http://news.cision.com/se/manifest-pr/r/ny-undersokning–svenska-folket-positiva-till-en-samtyckeslagstiftning,c2204863