Aktivister

Fattas verksamhet utgörs av en styrelse och 7 olika aktivistgrupper. Sedan Fatta startade har rörelsen burits upp och drivits framåt av ideellt engagerade aktivister. Aktivistgrupperna består av personer som på olika sätt bidrar med sin kompetens, kunskap, pepp och engagemang i kampen mot sexuellt våld och för samtycke. Idag finns det sju aktivistgrupper som alla ansvarar för olika delar inom rörelsen. Läs mer om aktivisternas arbete här.

Event & produktion arbetar med evenemang, kultur och kreativitet runt om i Sverige. De jobbar även med att få arrangörer att ta ett större ansvar att kontinuerligt arbeta mot sexuellt våld. Mer information här. Kontakt event@fatta.nu

Spam gang ansvarar för Fattas närvaro på sociala medier via Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. De delar artiklar, händelser och grafiskt material för att driva debatten framåt, samt ansvarar för dialogen med Fattas följare. Kontakt spamgang@fatta.nu

Tankesmedjans huvudfokus är research och skrivande. De håller oss uppdaterade på relevant forskning, statistik, fakta och forskning. De driver egna kampanjer och skriver debattartiklar. Tankesmedjan är med och för debatten och bildar opinion kring våra kärnfrågor. Kontakt tankesmedjan@fatta.nu

Fattapodden driver Fattas egna podcast – Fattapodden. Gruppen planerar, samlar in material, producerar och ger ut avsnittLyssna på podden här. Kontakt  fattapodden@fatta.nu

Grafisk kommunikation skapar all typ av visuellt material för Fatta. De bistår med exempelvis illustrationer och video, material till sociala medier, web-design, samt art direction och kommunikation. De driver även egna projekt. Kontakt grafiska@fatta.nu

Merch producerar merchandise, hittar nya samarbeten gällande design och funktion, packar och skickar kunders beställningar, lägger beställningar hos tryckerier och dylikt, vi tar fram offerter, letar sponsring och skapar även själva merch. De hanterar också Fattas webshop. Kontakt merch@fatta.nu

Föreläsning planerar, erbjuder och genomför föreläsningar om Fattas arbete. De jobbar för att inspirera och sprida kunskap kring sexuellt våld och samtycke i praktik och lagstiftning. Föreläsningsgruppen tar dels fram föreläsningskoncept men skräddarsyr även uppdrag. Mer information här. Kontakt forelasning@fatta.nu

Webbgruppen publicerar information från Fatta, samt Fattas kampanjer och samarbeten på Fatta.nu för att göra dessa tillgängliga för alla. Genom deras egna, redaktionella innehåll speglar de den – för Fatta – relevanta samhällsdebatten och håller samhällsaktören Fatta levande, relevant och progressiv. De driver även engagemang till Fatta.nu genom att skapa eget material som kompletterar Fattas kampanjer och samarbeten. Kontakt webbgruppen@fatta.nu