Aktivister

Sedan Fatta startade har rörelsen burits upp och drivits framåt av ideellt engagerade aktivister. Aktivistgrupperna består av personer som på olika sätt bidrar med sin kompetens, kunskap, pepp och engagemang i kampen mot sexuellt våld och för samtycke. Idag finns det sju aktivistgrupper som alla ansvarar för olika delar inom rörelsen.

EVENT & PRODUKTION
Denna aktivistgrupp arbetar med att lyfta samtyckesfrågan genom evenemang, kultur och kreativitet. De planerar och genomför evenemang runt om i hela Sverige och jobbar även med att få arrangörer att ta ett större ansvar att kontinuerligt arbeta mot sexuellt våld.
Mer information här.
Kontakt: event@fatta.nu

SPAM GANG
Spam Gang ansvarar för Fatta:s närvaro på sociala medier via Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. De delar saker för att driva debatten framåt, svarar på frågor och driver kampanjer. De håller rörelsen och följare uppdaterade med aktuella artiklar, händelser och grafiskt material som rör samtyckesfrågan.
Kontakt: spamgang@fatta.nu

TANKESMEDJAN
Tankesmedjans huvudfokus är research och skrivande. De håller oss uppdaterade på relevant forskning, statistik, fakta och forskning. De driver egna kampanjer och skriver debattartiklar. Tankesmedjan är med och för debatten och bildar opinion kring våra kärnfrågor.
Kontakt: tankesmedjan@fatta.nu

PODDEN
Poddgruppen arbetar med Fattas egna podcast – Fattapodden. Gruppen planerar avsnitt, samlar in material, producerar och ger ut avsnitt. Fattapodden är en kommunikationskanal för Fatta och gruppens huvudsakliga fokus är att verka mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.
Lyssna på podden här.
Kontakt: fattapodden@fatta.nu

GRAFISK KOMMUNIKATION
Grafisk kommunikation är den grupp som skapar och producerar all typ av visuellt material för Fatta. De jobbar med att stötta upp och bistå med exempelvis bilder, illustrationer, foton, material till sociala medier, web-design och art direction och kommunikation. Utöver detta driver de även egna projekt och kampanjer.
Kontakt: grafiska@fatta.nu

MERCH
Merchgruppen producerar merchandise, hittar nya samarbeten gällande design och funktion, packar och skickar kunders beställningar, lägger beställningar hos tryckerier och dylikt, vi tar fram offerter, letar sponsring och skapar även själva merch. De hanterar dessutom Fattas webshop .
Besök webshop.
Kontakt: merch@fatta.nu

FÖRELÄSNING
Denna aktivistgrupp arbetar med att planera, erbjuda och genomföra föreläsningar om Fattas arbete. De jobbar för att inspirera och sprida kunskap kring sexuellt våld och samtycke i praktik och lagstiftning. Föreläsningsgruppen tar dels fram föreläsningskoncept men skräddarsyr även uppdrag.
Mer information här.
Kontakt: forelasning@fatta.nu